ศึกษาข้อมูล ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดวิธีป้องกัน ‘ข่าวปลอม’ ลวงลึกหลอกแชร์ อ่านข้อเท็จจริงร…

ศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลทั้งหมดสำหรับกิจกรรม“รอบรู้โรงเรียนนาน้อย”ได้จากเว็บไซต์www.nanoi.ac.thคลิกที่…